Samurai Rebellion z Browaru Raduga

Samurai Rebellion z Browaru Raduga Styl: India Pale Ale / Jasmine Sencha TeaPA Ekstrakt: 14 % wag. Alkohol: 5,7 % obj. Goryczka: 35 IBU Warka ważna do 20.01.2017/A1. Ładna pianka

Share